6194 1150

Tilstandsrapport


Få klart overblik over jeres tekniske installationer 

Vi analyserer jeres anlæg fra A –Z, og giver der det fulde billede – sort på hvidt – på, hvor i skal sætte ind for at få jeres anlæg til at spille optimalt.  

 • Vi indhenter alle relevante data, og analyserer dit anlæg
 • Vi udleder fejl og mangler ved anlægget
 • Vi udarbejder konkrete forslag til forbedringer
 • Vi udarbejder en skriftlig statusrapport, så du har dokumentation for anlæggets tilstand
 • Du får det fulde overblik, og kan hermed fx træffe de rigtige valg for energirenoveringer og forbedringer af de tekniske installationer inden for vand, varme og ventilation
 • Du får en konkret og realistisk løsning på, hvordan du opnår den bedst mulige komfort, til lavest mulige omkostninger

Tilstandsrapporten giver dig svar på:

 • Er afkøling korrekt eller kan den forbedres?
 • Er ventiler, pumper og regulatorer korrekt dimensioneret efter de aktuelle behov?
 • Er varmeveksleren funktionsdygtig?
 • Er anlægsopbygningen optimal?
 • Er vandbalancen korrekt?
 • Er anlægget trimmet og indreguleret?

Tilstandsrapporten bliver sendt til jer, og bliver altid fulgt op af et møde, hvor vi sammen gennemgår tilstandsrapporten.

Kontakt FjernvarmeXperten på tlf. 6194 1150 eller lhk@fjernvarmexperten.dk