6194 1150

Sænk returtemperaturen på store anlæg erhverv


Sænk returtemperaturen på store anlæg kan give store energibesparelser og tilskud.

Ved beregning af energibesparelser ved forbedret afkøling anvendes metode 1: Dokumenterede tiltag hos en enkelt forbruger, som medfører en forbedret afkøling i forbrugerens installation. Vi kommer konkret ind på hvad man kan gøre af tiltag, og indregulerings muligheder, for at kunne sænke returtemperaturen. Typisk kan returtemperaturen sænkes mellem 8 og 12°C. på store anlæg.

Målgruppe
Varmemestre, energirådgivere og driftspersonale med fjernvarmeinstallationer.

Målet med kurset er, at du

  • får kendskab til de nye delstrøms systemer som sikrer en god afkøling
  • får værktøjer til driftsoptimering og forbedring af afkølingen
  • får kendskab til dimensionering
  • kan indregulere og trimme store anlæg, så der sikres mindst mulige driftsomkostninger
  • kan analysere data og reagere på overforbrug
  • er i stand til at vurdere fremtidige besparelser i forhold til nuværende forbrug

Varighed
1 dag. Kurset udbydes også som en del af Fremtidens Energinetværk

Læringsmiljø
FjernvarmeXperten har fokus på læringsmiljøet, så du både får ny viden, inspirerende sparring og træning, så faglig viden i lang højere grad omsættes til god praksis i din hverdag. Aktiviteterne udbydes i en vekselvirkning mellem undervisning, sparring og praktiske øvelser.

Pris, tid og sted
Pris pr. deltager kr. 4.800,- ekskl. moms.
Find dato under Fremtidens Energinetværk her
Mødetider: kl. 9.00 – 15.30.
Underviser: Salgsingeniør Lars Heine Knudsen.

Tilmelding
Tilmeld dig på lhk@fjernvarmexperten.dk
For spørgsmål kontakt Lars Heine Knudsen                                          
på tlf. +45 6194 1150 eller mail lhk@fjernvarmexperten.dk

Se faktaark her