6194 1150

Teknisk rådgivning - Fjernvarme & Ventilation


FjernvarmeXperten tilbyder teknisk rådgivning inden for Fjernvarme og Ventilation.

Vi rådgiver, når du søger: 

  • Bygherre rådgivning
  • Fejl og mangler ved nybyggeri
  • 1 års gennemgang
  • 5 års gennemgang
  • Projektering af renoveringsopgaver
  • Fejlfinding på varme- og ventilationsanlæg
  • Energioptimering af varme- og ventilationsanlæg
  • Ved køb af erhvervsejendomme tilbyder vi en vurdering af varme- og ventilationsanlæggenes tilstand

Fejlfinding:
FjernvarmeXperten finder alle fejl der måtte være på Jeres varme- og ventilationsanlæg og kan ofte udbedre fejlene med det samme på stedet.

Energioptimering:
FjernvarmeXperten analyserer alle de nødvendige oplysninger og udfærdige efter ønske en tilstandsrapport om anlæggets tilstand og giver et overslag på en energioptimering og energibesparelser.

Renovering:
Ved en renoveringsopgave genbruger FjernvarmeXperten så meget af den gamle installation som muligt. Ved hjælp af nye effektive ventiler og produkter, er der nu mulighed for at genbruge store dele af den gamle installation.

Køb af ejendom:
Ved køb af ejendom tilbyder FjernvarmeXperten at besigtige varme- og ventilationsanlæggene, og udfærdige en rapport om anlæggenes tilstand, samt giver et prisoverslag på en evt. renovering af anlæggene.

Analyse og skriftlig tilstandsrapport på jeres anlæg:
Få udarbejdet en tilstandsrapport med skriftlig dokumentation.

Priser:
Teknikertimer kr. 1150,- pr. påbegyndt time ekskl. moms og kørsel.
Teknikerens timeforbrug er gældende fra det øjeblik, han kører hjemmefra, til han er hjemme igen.
Kørsel beregnes efter statens takster som pt. udgør kr. 3,70 pr. km.
Alle priser er ekskl. moms.

 


Erhvervsvirksomheder betaler ofte mellem kr. 25.000 og 250.000 for meget for deres varme om året. Årsagen hertil er primært, at anlæggene ikke er tidssvarende de store krav, der stilles til afkøling. Erhvervskunder kan gennemsnitlig spare mellem 15 og 30 % på varmeregningen.