6194 1150

Projektering af store anlæg til nye kunder, erhverv


Når nye erhvervskunder ønsker at få fjernvarme er der mange ting, du skal tage hensyn til. Der er mange faldgruber, der gør, at det kan blive en dårlig oplevelse for kunden at konvertere til fjernvarme.
På kurset går vi i dybden med, hvor vigtigt det er at anbefale de rigtige løsninger, som passer til jeres forudsætninger.

Målgruppe
Varmemestre, energirådgivere og driftspersonale med fjernvarmeinstallationer.

Målet med kurset er, at du efterfølgende kan anbefaler de rigtige løsninger

  • Effekt stikledning med eller uden buffer tank (forventet forbrug varme og brugsvand)
  • Brugsvandseffekt decentrale anlæg eller centrale anlæg
  • Brugsvandsanlæg beholder, veksler eller lade kreds
  • Hovedforsyning primær side direkte / indirekte anlæg  
  • Sekundær side forventet afkøling kaloriferer, radiator og ventilation
  • Ekstra returledning. Genbrug af returvarme (reduceret pris) 

Varighed
1 dag. Kurset udbydes også som en del af Fremtidens Energinetværk

Læringsmiljø
FjernvarmeXperten har fokus på læringsmiljøet, så du både får ny viden, inspirerende sparring og træning, så faglig viden i lang højere grad omsættes til god praksis i din hverdag. Aktiviteterne udbydes i en vekselvirkning mellem undervisning, sparring og praktiske øvelser.

Pris, tid og sted
Pris pr. deltager kr. 4.800,- ekskl. moms.
Find dato under Fremtidens Energinetværk HER
Mødetider: kl. 9.00 – 15.30.
Underviser: Salgsingeniør Lars Heine Knudsen.

Tilmelding
Tilmeld dig til lhk@fjernvarmexperten.dk
For spørgsmål kontakt Lars Heine Knudsen                                          
på tlf. +45 6194 1150 eller mail lhk@fjernvarmexperten.dk

Se Faktaark her