6194 1150

IndreguleringIndregulering af ventiler, pumper mm. er en mangelvare i de fleste fjernvarme- og centralvarmeanlæg. Gennem vores gennemgang af mange ejendomme, har vi kunnet erfare, at de fleste ejendomme har de rigtige ventiler og pumper siddende på deres anlæg, men at disse ikke er indreguleret. Ved at indregulere varmeanlægget kan der opnås store besparelser samtidig med en bedre varmekomfort.

 

Hvorfor indregulere dine varmeanlæg?

  • Det giver en MEGET bedre økonomi
  • Det giver en bedre varmefordeling mellem slutbrugere
  • Mindre støj fra rør og radiatorer
  • Mindre strømforbrug til pumper
  • Mindre slidtage på ventiler og pumper 
  • Spar 10-15 % i driften

Priser:

Prisen er afhængig af anlægsstørrelse og starter ved kr. 17.500,- ekskl. moms og kørsel.