6194 1150

God afkøling brugsvand - beholder eller veksler


God afkøling på varmt brugsvand er ofte en stor udfordring, og de fleste gange er dårlig afkøling fra brugsvandsinstallationer årsag til, at den gennemsnitlige afkøling bliver ødelagt. Hvornår skal man vælge beholder - lade kreds eller veksler. Det er afgørende hvor på ledningsnettet kunden ligger placeret. Vi går i dybden med, hvornår vekslerbeholder eller lade kreds er bedst.

Målgruppe
Varmemestre, energirådgivere og driftspersonale med fjernvarmeinstallationer.

Målet med kurset er, at du får kendskab til

  • Anlægsprincipper veksle, beholder og lade kreds
  • Valg af decentrale eller centrale anlæg med brugsvandscirkulation
  • Brugsvandsstyringer
  • Afkøling brugsvand og cirkulation
  • Får kendskab til dimensionering af veksler, beholder og lade kreds
  • Kan indregulere og trimme brugsvandsproduktioner
  • Legionella bekæmpelse

Varighed
1 dag. Kurset udbydes også som en del af Fremtidens Energinetværk

Læringsmiljø
FjernvarmeXperten har fokus på læringsmiljøet, så du både får ny viden, inspirerende sparring og træning, så faglig viden i lang højere grad omsættes til god praksis i din hverdag. Aktiviteterne udbydes i en vekselvirkning mellem undervisning, sparring og praktiske øvelser.

Pris, tid og sted
Pris pr. deltager kr. 4.800,- ekskl. moms.
Find dato under Fremtidens Energinetværk HER
Mødetider: kl. 9.00 – 15.30.
Underviser: Salgsingeniør Lars Heine Knudsen.

Tilmelding
Tilmeld dig på lhk@fjernvarmexperten.dk 
For spørgsmål kontakt Lars Heine Knudsen                                          
på tlf. +45 6194 1150 eller mail lhk@fjernvarmexperten.dk